استریم با رشید | کل کل سنگین من و کیوان

رشید فتوت خواه
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
استریم با رشید | کل کل سنگین من و کیوان
همیشه من و کیوان سر اینکه کی بازیش بهتره با هم کل کل سنگینی داریم...

همیشه من و کیوان سر اینکه کی بازیش بهتره با هم کل کل سنگینی داریم
بخش گان فایت بازی کالاف دیوتی کلد وار ولی این اجازه رو به ما داد که همو محک بزنیم تا ببینیم واقعا کی بازیش خفن تره
کلی مسخره بازی درآوردیم با رفقامون تو این ویدیو و کلی خندیدیم
امیدوارم لذت ببرید

 

تماشا ویدیو