استریم با رشید | بازگشت به راست قسمت اول

رشید فتوت خواه
۷ فروردین ۱۴۰۰
استریم با رشید | بازگشت به راست قسمت اول
من دوباره برگشتم و این بار همون جور که بهتون قول داده بودم رفتم سراغ بازی راست

من دوباره برگشتم و این بار همون جور که بهتون قول داده بودم رفتم سراغ بازی راست
بازم یه ماجراجویی دیگه در کنار دوستان خوبمون داشتیم که تو چند تا قسمت براتون میذارم
امیدوارم که بازگشت ما به راست شما رو خوشحال کرده باشه

 

برای دیدن ویدیو ازلینک یوتیوب زیر استفاده کنید

 

تماشای ویدیو