آقای اسمبل | سیستم مخصوص استریم بازی

رشید فتوت خواه
۲۳ آذر ۱۴۰۲
آقای اسمبل | سیستم مخصوص استریم بازی
سیستم امروزمون برای اونایی خوبه که میخوان استریمر شن. با یه سیستم قوی همزمان هم بازی کن هم استریم.